De specialist in vloeren en raamdecoratie

PVC vloer acclimatiseren

Hoe acclimatiseer ik mijn vloer?

Wil jij weten hoe jij je gloednieuwe nieuwe vloer het beste kan acclimatiseren? Alle vloeren zijn gevoelig voor wisselingen in de temperatuur, dus ook een dryback PVC vloer. Dit betekent dat het materiaal op de omgevingstemperatuur reageert: het product verandert (minimaal) van afmeting en flexibiliteit. 

Dit is een natuurlijke eigenschap van het product. Er dient rekening gehouden te worden met deze eigenschap voor een probleemloze installatie. Wij adviseren u daarom altijd om dit product op de juiste manier te acclimatiseren.

Er zijn een aantal merken die niet geacclimatiseerd hoeft te worden, zoals een Coretec PVC vloer. Deze kunnen direct op de dag dat ze worden geleverd gelegd worden in de ruimte.

Acclimatiseren: lijm PVC vloer

Het acclimatiseren van een dryback PVC vloer dient op de volgende wijze plaats te vinden:

1. Breng de ruimte waarin de vloer gelegd gaat worden op een stabiele temperatuur van 18-20
graden.

2. De pakken met de PVC vloer moeten in de ruimte plat worden neergelegd en op een wijze dat alle pakken zoveel mogelijk de temperatuur van de omgeving kunnen opnemen.

3. De temperatuur in deze ruimte dient vervolgens dag en nacht gelijk te blijven.

4. De PVC vloer heeft nu minimaal 2 dagen nodig voordat het kan worden geïnstalleerd.

5. Bij nieuwbouw of zeer grote ruimtes adviseren wij om 3 dagen te acclimatiseren in plaats van 2 dagen. Het kan namelijk lastiger zijn in deze ruimtes om de juiste temperatuur te halen of
te houden.

6. Tijdens de installatie dient de vloer minimaal 15 graden en maximaal 20 graden te zijn.

7. De temperatuur mag niet veranderd worden wanneer de vloer wordt geïnstalleerd

8. De temperatuur mag ook niet veranderd worden zolang de lijm nog niet is uitgehard. Dit is vaak 2 dagen na het installeren, afhankelijk van de eigenschappen van de lijm.

9. Houdt altijd ook rekening met de overige verlijmings- en installatievoorschriften. Veel voorkomende fouten die worden gemaakt, zijn:
– het niet opnemen van het acclimatiseren van de producten in de planning
– de pakken in de te leggen ruimte tegen een koude wand plaatsen om daar te acclimatiseren
– tijdens de installatie de ramen en deuren open houden, terwijl het buiten koud is
– de lijm niet acclimatiseren (lijmen zijn ook gevoelig voor met name lage temperaturen)
– acclimatiseringstijd: minimaal 2-3 dagen v├│├│r installatie

Acclimatiseren: click PVC vloer

Het acclimatiseren van een dryback PVC vloer dient op de volgende wijze plaats te vinden:

1. Breng de ruimte waarin de vloer gelegd gaat worden op een stabiele temperatuur van 18-20
graden.

2. De pakken met de PVC vloer moeten in de ruimte plat worden neergelegd en op een wijze dat alle pakken zoveel mogelijk de temperatuur van de omgeving kunnen opnemen.

3. De temperatuur in deze ruimte dient vervolgens dag en nacht gelijk te blijven.

4. De PVC vloer heeft nu minimaal 2 dagen nodig voordat het kan worden geïnstalleerd.

5. Bij nieuwbouw of zeer grote ruimtes adviseren wij om 3 dagen te acclimatiseren in plaats van 2 dagen. Het kan namelijk lastiger zijn in deze ruimtes om de juiste temperatuur te halen of
te houden.

6. Tijdens de installatie dient de vloer minimaal 15 graden en maximaal 20 graden te zijn.

7. De temperatuur mag niet veranderd worden wanneer de vloer wordt geïnstalleerd

8. De temperatuur mag ook niet veranderd worden zolang de lijm nog niet is uitgehard. Dit is vaak 2 dagen na het installeren, afhankelijk van de eigenschappen van de lijm.

9. Houdt altijd ook rekening met de overige  installatievoorschriften. Veel voorkomende fouten die worden gemaakt, zijn:
– de pakken in de te leggen ruimte tegen een koude wand plaatsen om daar te acclimatiseren
– tijdens de installatie de ramen en deuren open houden, terwijl het buiten koud is
– de lijm niet acclimatiseren (lijmen zijn ook gevoelig voor met name lage temperaturen)

Tips voor het verlengen van de levensduur van jouw mooie vloer!

Gebruik entreematten

De meeste vervuiling is afkomstig van een externe bron en wordt mee naar binnengebracht door
voetverkeer. De vloer wordt niet alleen vuil, maar kan ook beschadigd worden in de vorm van
krassen. Wij adviseren daarom een juiste entreezone, oftewel een schoonloopzone. Kwalitatieve
entreematten kunnen de vervuiling van de vloer tot wel 70% verminderen. Het is echter van belang
om de entreemat regelmatig te reinigen voor de beste resultaten. Vervang op tijd de entreematten
zodat de schoonloopzone optimaal blijft functioneren. Wij adviseren om geen matten te plaatsen met een rubber of latex rug. Deze matten kunnen migratie vlekken achterlaten. Deze migratie vlekken zijn onherstelbaar.

Gebruik beschermdoppen

Om krassen op de vloer tegen te gaan, adviseren wij om goede beschermdoppen voor meubelpoten aan te schaffen.